Saturday, January 2, 2021

तुझी कविता

काल ती भेटली होती
आणि दिवसभर चढला होता कैफ तिच्या भेटीचा

आधी थोडा अंदाज घेत, थोडं जपून बोलली… 
आणि मग अगदी थेट 
डोळ्यात डोळे घालून 
मनाच्या गाभ्यातल्या गोष्टी सांगू लागली 

मलाच जरा चोरट्यासारखं झालं 
काही आधीची ओळख पाळख नसताना 
इतकं जीवाभावाचं आज-काल 
कोण बोलतं ?

पण तिचाही मूड होता … 
आणि मला उत्सुकता 
४ क्षणांची भेट … पण वाटलं 
कि तासंतास तिने राहावं बोलत 
आणि मी ऐकत…  

हात हातात घेऊन, कानात प्राण आणून .. 
तिचा प्रत्येक शब्द झेलावा, जपावा 
आणि पुन्हा आठवण्यासाठीसुद्धा 
विसरला न जावा  … 
थेंबांचा नाद जसा पावसाळ्याला 
रेशमी अस्तर लावतो 
तसा तिच्या शब्दांचा पदर
माझ्या श्वासांना जोडला जावा 

काल ती भेटली होती
आणि दिवसभर चढला होता कैफ तिच्या भेटीचा

- Jui

No comments:

Post a Comment