Friday, January 15, 2021

तू येतेस

 
 
माझ्याभोवती इतका गुंता
विचारांचा 
नात्यांचा 
माणसांचा 

तू येतेस धावदोऱ्याच्या टाक्यांसारखी 
सरळ 
स्पष्ट
सोपी 

माझ्याभोवती रंगीत गोंगाट
भडक  
अंदाधुंद 
कर्कश्श 

तू येतेस जुईच्या फुलासारखी 
नाजूक 
निर्मळ 
सुगंधीत  

माझ्याभोवती रोज लढाई 
वेळेची 
पैशांची 
विचारांची  

तू येतेस चिमणपाखरासारखी 
स्वच्छंद  
निष्पाप 
आनंदी 

तू येतेस 
मला वाचवतेस 
माझे भान सावरतेस 

पुन्हा कदाचित 
रस्ता चुकेल 
दिशा हरवेल 
ओळख पुसेल   

तेंव्हा सुद्धा 
पुन्हा ये 
उसवलेल्या मनाला 
टाका घालून जा 
उदास निराश जगण्याला 
अत्तर लावून जा 
पराभूत जीवाला
पंख देऊन जा 

तुझे हात माळून जा 
माझ्याभोवती 

- जुई

No comments:

Post a Comment